Mees-bes

Wat is een Tit-Berry Tit-Berry Verzorgings- en kweekgids
Meesbes verdraagt ​​droge tot drassige grond tot zoute grond en zoutnevel. Het gedijt goed in vochtige, goed doorlatende bodems. Planten kunnen worden...